- Jag har haft egen häst. 

- Jag går i femman

- Jag har ca två km till stallet där Chaprillo står

- Jag HATAR Engelska men är bra på det.

- Det skulle vara tio saker ni inte visste om mej men de blir 5 kommer inte på nå mer


//Nora